Informacje kredytowe

Matexi Polska współpracuje z firmą pośrednictwa kredytowego Open Finance w celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi, również w zakresie pomocy w uzyskaniu kredytu hipotecznego na sfinansowanie lokali w naszych inwestycjach.

W jednym miejscu uzyskują państwo

 • Dostęp do oferty kredytowej 15 banków
 • Bezpłatne porównanie ofert i szacowanie zdolności kredytowej
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentów i przy wypełnianiu wniosków kredytowych
 • Indywidualne podejście do potrzeb Klienta – decyzja kredytowa możliwa nawet w 5 dni!
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert i promocji

Zachęcamy do skorzystania z promocji i ofert specjalnych dostępnych tylko dla Klientów Open Direct

1. „PAKIET TWOICH KORZYŚCI”

Obniżający koszty około kredytowe nawet o 2600zł

 • zwrot kosztów taksy notarialnej – 300 zł
 • zwrot kosztów wyceny nieruchomości – 350 zł
 • opłacone na rok z góry ubezpieczenie na życie i nnw – składka roczna do 1950 zł

2. „ODBIERZ KARTĘ HOME PROFIT”

 • uprawniająca do wysokich rabatów od 10-50% w 700 sklepach budowalnych i wyposażenia wnętrz na terenie całej Polski w ramach programu rabatowego „Home Profit”

3. OFERTA SPECJALNA Z LEROY MERLIN

 • 10% rabatu na pierwsze całodzienne zakupy z użyciem karty DOM
 • Wizualizacja pomieszczenia za 1 gr z Leroy Merlin (przy zakupie produktów w Leroy Merlin za min. 2000zł)
 • 10% rabatu na całodzienne zakupy za każde 1000 punktów zgromadzone na karcie oraz inne profity dostępne w programie DOM

Zachęcamy do kontaktu z Ekspertem Finansowym

Ekspert Finansowy

Agnieszka Seweryniuk

Ekspert Finansowy

Michał Białek

Zapewniamy możliwość umówienia spotkania w dogodnym miejscu dla Klienta. Pomoc Eksperta Finansowego Open Direct jest bezpłatna.

Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Pekao S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A. Według stanu na dzień 22.11.2017 r.

Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. – dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

 1. Okres Promocji „Pakiet Twoich Korzyści” (dalej, jako „Promocja”) trwa od 01.02.2018 do 31.01.2019 roku. Minimalna wartość kredytu hipotecznego uprawniająca do wzięcia udziału w Promocji wynosi 100 000 zł. Prezentowane poniżej informacje mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do oszacowania potencjalnych korzyści płynących z uczestnictwa w Promocji. Do oszacowania korzyści w wysokości 2600 zł z tytułu uczestnictwa w Promocji przyjęto następujące założenia: a) kwota kredytu hipotecznego w wysokości co najmniej 400 000 zł; b) 300 zł – wartość karty przedpłaconej; c) 350 zł – kwota podlegająca zwrotowi przez Organizatora z tytułu poniesienia przez Uczestnika kosztu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości; d) 1950,36 zł – uroczniona składka ubezpieczenia na 15 lat, o sumie ubezpieczenia 112 350 zł, dla ubezpieczonego w wieku 51 lat. W ramach Promocji Open Finance S.A pokrywa wyłącznie pierwszą roczną składkę do maksymalnej wysokości 2000 zł indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartego na okres nie krótszy niż 15 lat. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Open Finance S.A. poza promocją „Odbierz Kartę Home Profit”. Regulamin Promocji oraz Ogólne Warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie dostępne w oddziałach Open Finance S.A.

Regulamin Promocji dostępny również pod adresem https://www.open.pl/regulaminy

 1. Szczegóły dotyczące karty „Home Profit” dostępne w oddziałach Open Finance S.A., lub na stronie www.homeprofit.pl.
 2. Oferta „Wizualizacja pomieszczenia za 1 grosz dla klientów Open Finance S.A.” oraz oferta „10% rabatu na pierwsze zakupy dla Klientów Open Finance S.A.” kierowana jest przez Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i obowiązuje od 01.02.2018 r. do odwołania na terenie każdego sklepu stacjonarnego Leroy Merlin. Regulaminy ofert dostępne w punktach informacyjnych w sklepach Leroy Merlin oraz u Eksperta Open Finance S.A. Regulamin Promocji dostępny również pod adresem https://www.open.pl/regulaminy. Regulamin Programu DOM dostępny na stronie https://programdom. leroymerlin.pl/

Kontakt z infolinią pod numerem 801 600 200. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance S.A., w trosce o jakość usług, są rejestrowane. Koszt połączenia z infolinią Open Finance S.A. zgodny ze stawką operatora.

Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.